Zrozumieć świat

Zrozumieć świat- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych” projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany jest w naszej szkole podstawowej już drugi rok. Udział w nim biorą uczniowie klas czwartych i piątych.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie mają dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia ( 4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie są wystawiane oceny. Dzieci wyjeżdżają też do innych miejscowości, gdyż biorą udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Poza tym wyjeżdżają na ciekawe wycieczki edukacyjne, a szkoła otrzymała programy, oprzyrządowanie i materiały do prowadzenia tych zajęć.

Szczegółowe cele projektu:

– poprawienie wyników sprawdzianu szkoły biorącej udział w projekcie minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
– wykształcenie u uczniów postawy badawczej, poprzez bardzo atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów,
– doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
– doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje osiągnięcia na ponadregionalnych festiwalach ),
– uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,
– rozwijanie szkolnego ruchu naukowego,
– zainteresowanie środowiska projektami realizowanymi przez szkołę,
– atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
– uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na kwotę ponad 20.000 złotych) ,
– podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi ,szczególnie metodą projektów.

Dodatkowo, na wyposażenie i bieżące wydatki związane z wykonywaniem ćwiczeń przewidziana jest dla każdej szkoły kwota w wysokości 220 zł na ucznia biorącego udział w projekcie. Umiejętności zdobyte przez dzieci na zajęciach pozalekcyjnych z pewnością przyczynią się do pogłębienia wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, a konsekwencji mogą doprowadzić do uzyskania dobrego wyniku na sprawdzianie kompetencji w klasie 6.

Zajęcia w projekcie prowadzą panie: Barbara Wendland, Zdzisława Misiak, Małgorzata Adamska i pan Czesław Ochyra.

Koordynator Iwona Suchy

 W ramach projektu uczniowie spotykali się z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o historii Miasteczka Krajeńskiego i swojej pracy.

  1. Tadeusz Dąbrowski – Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

  2. Józef Dorsz – mieszkaniec Miasteczka Krajeńskiego

 

W projekcie pomagamy naszym uczniom, aby poznawali otaczającą rzeczywistość poprzez autentyczny kontakt z nią, dlatego mogą oni wyjeżdżać na różnorodne wycieczki tematyczne, związane z realizacją kolejnych bloków w projekcie.

a) Zwiedzanie Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim

b) Wycieczka po Gminie Miasteczko Krajeńskie ( Solnówek, Grabówno, Grabionna, Okaliniec, Wolsko).

c) Spotkanie z sadownikiem w Pobórce Wielkiej.

d) Wycieczka do cegielni w Czajczu.

e) Wycieczka do tartaku w Brzostowie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off