Zarządzenie nr 4/2013

Zarządzenie nr 4/2013

Dyrektora Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie dodatkowych wolnych dni od  zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz.432) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245 zarządzam, co następuje:

§1

W roku szkolnym 2013/2014 ustalam dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

1.     Szkoła Podstawowa:

1 kwietnia 2014r. -sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

30 kwietnia 2014r. -przed świętami majowymi

2 maja 2014r.- Święto Flagi

20  czerwca 2014r. -piątek po święcie Bożego Ciała

2.     Gimnazjum

23,24,25 kwietnia 2014r.- egzamin przeprowadzony w ostatnim  roku nauki              w Gimnazjum

30 kwietnia 2014r. -przed świętami majowymi

2 maja 2014r.- Święto Flagi

20 czerwca 2014r. -piątek po święcie Bożego Ciała

                                                      §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2013r.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off