Zarządzenie nr 1/2014/2015

Zarządzenie nr 1/2014/2015
Dyrektora Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2002r. Nr46 poz.432), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr 186, poz.1245) zarządzam, co następuje:
§ 1. W roku szkolnym 2014/2015 ustalam dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1) Szkoła Podstawowa
10listopada 2014r. – dzień przed świętem Niepodległości
2 i 5 stycznia 2015r. – dni przed świętem Trzech Króli
1kwietnia 2015r. – sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
3 i 5 czerwiec 2015r. – dni przed i po Bożym Ciele
2) Gimnazjum
10listopada 2014r. – dzień przed świętem Niepodległości
2 i 5 stycznia 2015r. – dni przed świętem Trzech Króli
21,22,23 kwietnia 2015r. – egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
3 i 5 czerwiec 2015r. – dni przed i po Bożym Ciele
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2014r.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off