Zarządzenia Dyrekcji Zespołu Szkół

Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim z dnia 26 września 2012 roku w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2002r. Nr 46 poz. 432), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2010r. Nr 186, poz.1245 )zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2012/2013 ustalam dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1. Szkoła podstawowa:

– 2 listopada 2012r. – piątek po Święcie Wszystkich Świętych w związku z dalekimi wyjazdami rodzinnymi

– 4 kwietnia 2013r. sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

– 29 i 30 kwietnia 2013r. przed świętami majowymi

– 2 maja 2013r.- Święto Flagii

– 31 maja 2013r.- piątek po święcie Bożego Ciała

2. Gimnazjum:

– 2 listopada 2012r. – piątek po Święcie Wszystkich Świętych w związku z dalekimi wyjazdami rodzinnymi

– 23, 24, 25 kwiecień 2013r. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Gimnazjum

– 29 i 30 kwietnia 2013r. przed świętami majowymi

– 2 maja 2013r.- Święto Flagii

– 31 maja 2013r.- piątek po święcie Bożego Ciała

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2012r.Dyrektor Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Marzanna Boć-Ochyra

Print Friendly, PDF & Email

Comments off