Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu

Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty- to tytuł projektu systemowego, w którym udział brali uczniowie klasy III a Publicznego Gimnazjum. Pracowali w nim od 2010r.

Projekt ma na celu:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia wytypowanym wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego z r. 2009 64 szkołom, 256 nauczycielom j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczącym w tych szkołach oraz 2000 uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w roku 2012;

 • podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów

w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających:

 • wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,
 • redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych,
 • rozwijanie u nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych

na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i latach następnych;

 • wypracowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystania ich do podnoszenia skuteczności pracy szkoły;
 • uzyskanie przez szkoły uczestniczące w projekcie wyniku na egzaminie gimnazjalnym mieszczącego się w wyższej staninie niż w roku 2009;
 • zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi;
 • zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • rozwijanie zainteresowania przedmiotami humanistycznymi i matematycznymi;
 • nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauki;
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • umacnianie wiary we własne siły i umiejętności.

Nasi uczniowie uczestniczą w 2- godzinnych zajęciach z matematyki, języka polskiego, chemii i fizyki, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzą panie: Aleksandra Żętkowska, Ewa Konysz, Alicja Gawska i pan Jacek Onoszko.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off