V Bieg Uliczny im. kmdra Bolesława Romanowskiego

Regulamin
V BIEGU ULICZNEGO
im. kmdra Bolesława Romanowskiego

I. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA.
1. Upamiętnienie postaci kmdra Bolesława Romanowskiego.
2. Popularyzacja biegania, jako środka aktywności ruchowej.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród mieszkańców powiatu pilskiego.
II. ORGANIZATORZY.
1. UKS Sokół Miasteczko Krajeńskie, przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim.
2. Starostwo Powiatowe w Pile.
III. TERMIN
Bieg odbędzie się 26 września 2014r., w piątek o godz. 14;30
IV. MIEJSCE ZAWODÓW.
1. Droga asfaltowa wokół Miasteczka Krajeńskiego
2. Długość trasy około 5,5 km
3. Start i meta przy Zespole Szkół.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA.
W biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem stosowne oświadczenie.

VI. ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów od. Godz. 13:00. Od uczestników biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 10,00 zł.
VII. KLASYFIKACJA.
1. W biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna, wśród kobiet i mężczyzn.
2. Klasyfikacja mieszkańców powiatu pilskiego, wśród kobiet i mężczyzn w ramach cyklu „ Biegaj z nami 2014”
VIII. NAGRODY
Dla najlepszych uczestników przewidziano dyplomy. Dodatkowo wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.
2. Przy trasie ustawieni będą sędziowie oraz pomoc techniczna, którzy będę prawidłowego pokonywania trasy przez uczestników.
3. Zawodnicy przemierzą trasę biegu za pilotem prowadzącym bieg.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.