Szkoła Współpracy

W grudniu 2014r. zakończony został projekt „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt był skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli gimnazjum, a jego głównym celem było wypracowanie zasad wzajemnej współpracy oraz zaplanowanie działań w obszarach:dydaktyka i wychowanie; organizacja pracy szkoły oraz przestrzeń szkoły na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016, aby zarówno uczniowie, jak i rodzice aktywniej uczestniczyli w życiu szkoły i aby zaplanowane inicjatywy – działania przyczyniły się do kształtowania postawy współodpowiedzialności za proces edukacyjno-wychowawczy.
Efektem tego projektu jest wypracowany „SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY” dla Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016, którego realizacja zależy od aktywności wszystkich uczestników życia szkolnego, a więc uczniów, nauczycieli i rodziców. Nad przygotowaniem programu pracowali przedstawiciele rodziców: p. A. Gieleciak i p. W. Mosznińska; przedstawiciele uczniów: Julia Borowska i Wiktoria Smaga oraz przedstawiciele nauczycieli: p. Dyrektor M. Boć-Ochyra i p. A. Machnik, którzy nie tylko pracowali w zespole, ale również uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach, które ułatwiły opracowanie tego programu. „Szkolny Program Aktywnej Współpracy” został przedstawiony Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, którzy przyjęli go do realizacji.

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.