Porozumienie

6 listopada 34 dyrektorów szkół podstawowych z Piły i powiatu pilskiego podpisało porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Pile mł. insp. Beatą Różniak – Krzeszewską w zakresie realizacji policyjnego programu edukacyjnego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”. Wśród 34 szkół znalazł się też Zespół Szkół w Miasteczku Krajeński. Program będzie realizowany w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Jego założeniem jest wypracowanie u najmłodszych umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku. Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z ich udziałem. Wiedza zdobyta przez uczniów w trakcie realizacji policyjnego programu edukacyjnego ułatwi im dokonanie wyboru w sytuacjach problemowych, których mogą być bezpośrednimi uczestnikami lub świadkami. Wyboru, który pozwoli uniknąć błądzenia mogącego wynikać z niewiedzy. Program realizowany będzie poprzez pracę wychowawców wzmacnianą spotkaniami z policjantami. Patronat honorowy nad programem sprawują: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.