Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).
– za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1, 89-350 Miasteczko Krajeńskie o numerze:
31 8937 0007 0000 0521 2000 0010
W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz dopisek opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa
Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania
– w sekretariacie szkoły

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.