Mały Mistrz

 

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Miasteczku Kr. realizowany jest kolejny projekt pt. „ Mały Mistrz”, który współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W projekcie udział biorą uczniowie obecnych klas pierwszych, a zakończą go w klasie III. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz- Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują: komplet materiałów dla nauczycieli, komplet legitymacji i wlepek dla dzieci, możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu, możliwość korzystania z platformy internetowej programu, wsparcie nauczyciela wychowania fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadził lekcje wychowania fizycznego, komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł, możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla wszystkich uczestników programu w II klasie (16-godzinny kurs nauki pływania), komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących program przez trzy lata. Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w: dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.