Książki naszych marzeń

Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim jest wśród prawie 10 tysięcy szkół, które zgłosiły się do programu „Książki naszych marzeń”! Program „ Książki naszych marzeń”  realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu złożony został wniosek o dofinansowanie do organów prowadzącego, a ten do organów prowadzących i do wojewodów. Ze wstępnych danych z urzędów wojewódzkich i kuratoriów oświaty wynika, że prawie 10 tysięcy (9770) szkół podstawowych złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej. Środki budżetu państwa realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” można wykorzystać do 31 grudnia 2015 r. W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organami prowadzącymi szkoły najczęściej są gminy, i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależała od liczby uczniów.  Nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 2170 zł z programu i 542,50 zł własnego wkładu.Za pieniądze z programu do biblioteki szkolnej zakupiono książki, które nie są podręcznikami, wybierane przez uczniów: czyli  lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem. W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a do którego również aplikować będzie Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim.

DSCN1198DSCN1201DSCN1203

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.