Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim są laureatami V edycji ogólnopolskiego programu „ Żyj smacznie i zdrowo”. Nagrodą w konkursie jest tablica multimedialna oraz wizyta dietetyka i tancerzy You Can Dance.
W V edycji programu udział wzięły dwie klasy trzecie z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim. Pod kierunkiem pani Iwony Suchy i przy współpracy nauczycieli uczniowie zorganizowali i przeprowadzili szereg działań, które wpisały się w założenia konkursu i złożyły się na wydarzenie społeczne. Zorganizowane akcje to: Śniadanie daje moc, Paleniu nie, zbiórka żywności, leśny spacer Jagodowym Szlakiem, przedstawienie profilaktyczne, Sportowe Walentynki, wizyta w Skansenie w Osieku, Happening „Winiary”, stworzenie piosenki. Każda klasa oprócz dokumentacji fotograficznej swoich działań przygotowała 2 minutowe filmiki, ilustrujące pracę w konkursie.
Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków. W ramach programu podejmowane są również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia, a także zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody.
Konkurs polegał na zorganizowaniu wydarzenia społecznego przez uczniów klasy dla innych uczniów ze szkoły, rodziców lub mieszkańców miasta. Wydarzenie mogło przyjąć dowolną formę, np. przedstawienie szkolne, piknik, lekcję dla uczniów innej klasy. Powinno nawiązywać do wartości, które promuje program „Żyj smacznie i zdrowo”, czyli zdrowego odżywiania, gotowania, niemarnowania żywności, czy ekologii.
Najwyżej oceniona praca zostanie nagrodzona „Klasą multimedialną”, czyli zestawem składającym się z tablicy multimedialnej, rzutnika, komputera i 30 tabletów oraz wycieczką do Warszawy połączoną z warsztatami kulinarnymi dla zwycięskiej klasy. 29 zwycięskich klas wygra dla swoich szkół nowoczesne tablice multimedialne wraz z rzutnikami i stojakami, a kolejne 30 – laptopy. Szkoły, które otrzymają tablice multimedialne oraz „Klasę multimedialną”, zostaną odwiedzone przez przedstawicieli programu „Żyj smacznie i zdrowo”, którzy wręczą uroczyście nagrody oraz przeprowadzą zajęcia dla uczniów.

 

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.