13 listopada o godz. 17 odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów Zespołu Szkół, którą wygłosił kom. Andrzej Latosiński z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Podczas tego spotkania rodzice zostali zapoznani z rodzajami środków psychoaktywnych, sposobami rozpoznawania zachowań narkotykowych u dzieci i młodzieży oraz konsekwencjami fizycznymi, psychicznymi i prawnymi zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Był to kolejny element realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 Szkolnego Programu Profilaktyki. Podobne spotkanie odbyło się 4 listopada w klasach I- ch i III – ch gimnazjum, podczas którego kom. A. Latosiński zapoznał młodzież z prawnymi konsekwencjami zachowań przemocowych i cyberprzemocy oraz przedstawił społeczne i prawne konsekwencje sięgania po środki psychoaktywne.
Koordynatorem współpracy z KPP jest pedagog szkolny A. Machnik

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.