18 września 2014r. delegacja naszej szkoły – p. dyrektor Marzanna Boć- Ochyra, przedstawiciel nauczycieli p. Iwona Suchy i reprezentacja uczniów –Maria Huszek, Julia Moszkowicz i Weronika Reszel wzięła udział w Poznaniu w Konferencji Regionalnej pt. „Uczenie się w mikroskopie”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Poznaniu. ramach projektu „Program wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.
Motyw przewodni spotkania stanowiło uczenie się: wymagania państwa wobec szkół i placówek w zakresie nauki, wymiana doświadczeń w obrębie ewaluacji oraz propozycja konkretnych działań w celu efektywnego pogłębiania wiedzy. Prowadzone warsztaty, dyskusje oraz prezentacje dotyczyły m.in.: zapewnienia optymalnych warunków uczenia się w szkole, osiągnięć neuropedagogiki, wyników ankiet dla uczniów (ewaluacja zewnętrzna).
Praca w grupach dała możliwość podzielenia się swoimi opiniami, najpierw w małych zespołach, a potem na forum. Prezentacja wyników pracy pokazała, że różne grupy dostrzegają te same elementy procesu edukacyjnego, które wpływają na podnoszenie efektywności uczenia się i nauczania. Na podkreślenie zasługuje aktywność i zaangażowanie wszystkich uczestników, ich kreatywność i otwartość w wyrażaniu własnych sądów.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.