Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy projekt, w którym nasza szkoła bierze udział.Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych  uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkółale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

W ramach działań projektowych będą przeprowadzone badania sondażowe, ich najważniejszym celem będzie rozpoznanie postaw odnoszących się do roli rodziców (rad rodziców) i uczniów (samorządów uczniowskich) w życiu szkołyoraz szkolenia i warsztaty dla wszystkich grup.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. 
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego programu współpracy. Pierwsze warsztaty  odbędą się 9-10 czerwca br. w Bydgoszczy.

Przedstawiciele naszej szkoły:

1)      nauczyciele: p. Dyrektor Marzanna Boć – Ochyra oraz pedagog szkolny Agnieszka Machnik;

2)      rodzice: p. Wioletta Mosznińska i p. Agnieszka Gieleciak

3)      uczniowie: Julia Borowska i Wiktoria Smaga

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.