Regulamin IV BIEGU ULICZNEGO im. kmdra Bolesława Romanowskiego

I.                  CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1.    Upamiętnienie postaci kmdra Bolesława Romanowskiego.

2.    Popularyzacja biegania, jako środka aktywności ruchowej.

3.    Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród mieszkańców powiatu pilskiego.

II.               ORGANIZATORZY.

1.    UKS Sokół Miasteczko Krajeńskie, przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim.

2.    Starostwo Powiatowe w Pile.

III.           TERMIN

Bieg odbędzie się 27 września 2013r., w piątek o godz. 14;30

IV.           MIEJSCE ZAWODÓW.

1.    Droga asfaltowa wokół Miasteczka Krajeńskiego

2.    Długość trasy około 5,5 km

3.    Start i meta przy Zespole Szkół.

V.              WARUNKI UCZESTNICTWA.

W biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem stosowne oświadczenie. Od uczestników pobrana będzie opłata startowa w wysokości 10 PLN.

 

VI.           ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów od. Godz. 13:00

VII.       KLASYFIKACJA.

1.    W  biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna, wśród kobiet i mężczyzn.

2.    Klasyfikacja mieszkańców powiatu pilskiego, wśród kobiet i mężczyzn w ramach cyklu „ Biegaj z nami 2013”

VIII.    NAGRODY

Dla najlepszych uczestników przewidziano dyplomy. Dodatkowo wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.

IX.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.    Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.

2.    Przy trasie ustawieni będą sędziowie oraz pomoc techniczna, którzy będę pilnować  prawidłowego pokonywania trasy przez uczestników.

3.    Zawodnicy przemierzą trasę biegu za pilotem prowadzącym bieg.

4.    Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off