Plan pracy z zakresu promocji zdrowia

 

 

 

 Plan pracy z zakresu promocji zdrowia

na rok szkolny 2015/2016

dla

 Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin
1. Zapoznanie uczniów gimnazjum z tematyką związaną z zdrowym odżywianiem oraz znaczeniem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kontynuacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Wykłady, pogadanki, dyskusje, przedstawienie zawartości broszur z programu,    projekcje multimedialne w ramach lekcji wychowawczych, prowadzone przez koordynatora promocji zdrowia, pielęgniarkę.

 

 

Cały rok szkolny
2. Informowanie uczniów i rodziców (gazetka ścienna) na temat zasad zdrowego odżywiania, skutków palenia papierosów, sięgania po dopalacze, narkotyki, alkohol, zagrożeń cywilizacyjnych np. AIDS/HIV. Chętni uczniowie pod opieką koordynatora pr. Zdrowia, na podstawie otrzymanych materiałów i pomysłów własnych przygotowują gazetkę ścienną i  aktualizują ją w miarę potrzeb.

 

 

Cały rok szkolny
3. Realizacja programu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. Zapoznanie uczniów z celami i tematyką programu, rozdanie uczniom i rodzicom poradników, pogadanki, wysłanie prac plastycznych na konkurs organizowany przez PSSE w Pile.

 

 

Cały rok szkolny
4. Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Przeprowadzenia warsztatów wśród uczniów gimnazjum, zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć.

 

Listopad 2015,

maj 2016.

5. Przeprowadzenie „Światowego Dnia Rzucania Palenia” oraz „Światowego Dnia Bez Tytoniu”. Wystawa plakatów i materiałów edukacyjnych, pogadanki w klasach nt. szkodliwości palenia papierosów, projekcja prezentacji multimedialnej.

Przeprowadzenie konkursu wiedzy lub plastycznego nt. szkodliwości palenia papierosów.

 

listopad 2015r.,

maj 2016r.

6. Udział uczniów klasy III gimnazjum w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Lubella inspiruje i edukuje” – wpływ  prawidłowo skonstruowanej diety i produktów zbożowym na zdrowie i sprawność fizyczną.

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej nt. Zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz sporządzanie potraw.

 

Październik 2015r.
7. Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasach I-III gimnazjum nt. dopalaczy według otrzymanego scenariusza zajęć.

 

 

 

 

Styczeń – marzec 2016r.
8. Udział w konkursie „Wiedzy o nowotworach” organizowanym przez Powiat Pilski Przygotowanie wybranych uczniów gimnazjum do konkursu z zakresu wiedzy o nowotworach, szkodliwości palenia papierosów i zdrowego trybu życia.

 

Grudzien 2015r.
9. Uświadomienie uczniów w zakresie profilaktyki AIDS/HIV. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, pogadanki, projekcja filmu edukacyjnego „Życie pod murem”, przygotowanie gazetki ściennej, przygotowanie apelu okolicznościowego nt. AIDS/HIV.

 

listopad/grudzień 2015r.
10. Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej. Organizacja „Dnia sportu”, wycieczki rowerowe.

 

czerwiec 2014r.
11. Pedagogizacja rodziców w zakresie zdrowego stylu życia. Przekazanie rodzicom ulotek, broszur, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły nt. zdrowego stylu życia, przedstawienie dla rodziców w wykonaniu uczniów gimnazjum.

 

Cały rok szkolny
12. Przekazanie uczniom informacji na temat zaburzeń stanu zdrowia związanych z nieprawidłowym odżywianiem, jak anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość. Przeprowadzenie pogadanek, projekcje filmów edukacyjnych na ten temat przez pielęgniarkę, pedagoga. Cały rok szkolny

 

Opracowała: Agnieszka Machnik – koordynator promocji zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Comments off