Konkurs na „Wielkanocne strojne jajo”

 Cele konkursu

– rozwijanie wyobraźni twórczej i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych

– promocja młodych autorów i ich prac

– przybliżanie szeroko rozumianej tematyki sakralnej

Organizator konkursu

– Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

 Regulamin konkursu

1. Uczestnicy – dzieci przedszkolne, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów

 Cztery kategorie wiekowe:

– przedszkola

– klasy I-III

– klasy IV-VI

– gimnazjum

 2. Każdy uczestnik może wykonać jedno „ jajo” w dowolnie wybranej technice

ręcznej

3. „Jajo wielkanocne” powinno być wykonane i ozdobione własnoręcznie

(wyklucza się jajka gotowane i wydmuszki)

4. Jajko należy dostarczyć do 15.03.2013r. na adres

Gminne Centrum Kultury 89-310 Łobżenica, ul. A. Mickiewicza 20

5. Każda praca winna być opatrzona następującymi danymi

– imię i nazwisko oraz kategoria autora

– nazwa i adres szkoły

– imię i nazwisko nauczyciela

 6. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 10 najciekawszych prac

w każdej kategorii wiekowej (nagrody książkowe i dyplomy)

7. Organizatorzy nie będą zwracać dostarczonych prac oraz zastrzegają

sobie prawo dowolności w ich dysponowaniu.

8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Łobżenicy 25.03.2013 rokuo godzinie

11.oo – na podsumowanie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.

Każdy otrzyma dyplom i symboliczną nagrodę. Podsumowanie odbędzie się

w Sali GCK- w Łobżenicy.

9. Organizatorzy nie będą osobnym pismem zapraszać na podsumowanie

konkursu. Zaproszeniem jest powyższy regulamin.

10. Kontakt z organizatorami: Gminne Centrum Kultury Tel. 781- 351 – 122

Print Friendly, PDF & Email

Comments off