Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2013/2014

Lp.

Data

Tematyka

1.

12.09.2013r.

godz. 17.00

Zebrania klasowe.

Przekazanie rodzicom uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum informacji nt. sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

2.

10.10.2013r.

godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI-ch szkoły podstawowej- omówienie zagadnień związanych z sprawdzianem na koniec klasy VI.

3.

10.10.2013r.

godz. 16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III – ch  gimnazjum-  omówienie zagadnień związanych z egzaminem gimnazjalnym.

4.

19.12.2013r

od godz. 16.30

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienie propozycji ocen przedmiotowych i zachowania na koniec I semestru.

5.

30.01.2014r.

od godz. 16.30

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienia ocen przedmiotowych i zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2013/14.

7.

28-29.

04.2014r.

Spotkania z rodzicami dzieci 6 – letnich (Grabionna, Miasteczko Kr.)

8.

05.06.2014r.

od godz. 16.30

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienie propozycji ocen przedmiotowych i zachowania na koniec roku szkolnego 2013/14.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off