Harmonogram realizacji innowacji pedagogicznej

Harmonogram realizacji innowacji pedagogicznej

Z ekonomią za pan brat

 

Szkoła Podstawowa

 

Przedmiot Klasa Temat Treści
matematyka IV O ile tańszy,   o ile droższy? Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Porównywanie ułamków dziesiętnych.

 

Z wizytą       w kantorze. Kantor jako miejsce skupu i sprzedaży obcej waluty, (wyjaśnienie pojęcia skup i sprzedaż).

Ułamki dziesiętne: utrwalenie dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

 

V Wyjeżdżamy na wycieczkę. Porównywanie ofert biur podróży.

Obliczenia związane z zakupem i sprzedażą obcej waluty.

Działania na ułamkach dziesiętnych.

 

Procenty wokół nas. Pojęcie procent.

Określanie wielkości zapisanych za pomocą procentów np.: 25%,

Przykłady występowania symbolu % (podwyżka, obniżka, rabaty…)

Odczytywanie diagramów kołowych.

Planujemy zakupy.

 

 

 

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych.

Analizowanie wydatków.

VI Wielka wyprzedaż

 

 

 

– Przypomnienie wiadomości o procentach

– Zamiana procentów na ułamki zwykłe i dziesiętne.

– Zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych na procenty.

 

Korzystne zakupy. – Obliczanie procentu danej liczby.

– Planowanie budżetu domowego,

– Obliczanie obniżek i podwyżek cen wyrobów.

– Odczytywanie wiadomości z diagramów kołowych i słupkowych.

Informatyka

 

 

 

VI Poznajemy program Microsoft Office Word Redagowanie i formatowanie:
– zaproszeń,
– plakatów,
– podań do urzędów,
– tabel i zestawień.

 

Poznajemy program Microsoft Office Excel – projekt „Otwieramy sklep” Zestawienie tabelaryczne przygotowanych wyrobów.

Obliczenie za pomocą formuł – VAT, cena brutto, marża, cena detaliczna,

Wskazanie cen najniższych, najwyższych (funkcje max i min).

Przedstawienie za pomocą wykresu cen poszczególnych wyrobów.

 

Przygotowanie logo sklepu – program Paint

 

Zaprojektowanie i wykonanie logo własnego sklepu.

 

Program Word Zredagowanie i sformatowanie wniosku do CEIDG, który składa się w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie gminy.

Zredagowanie i sformatowanie wniosku o zatwierdzenie zakładu do właściwego terenowo państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego (w przypadku sklepu spożywczego).

 

j. angielski V Idziemy na zakupy Zadawanie pytań związanych z kupowaniem towarów sklepie.

Czytanie i słuchanie: odpowiadanie na pytania, uzupełnianie dialogu.

Mówienie: odgrywanie scenek z dialogu, zadawanie pytań o ceny towarów i udzielanie odpowiedzi.

Pisanie: opis ulubionych marek, sklepów.

Wyrażenie How much .

 

W restauracji Kupowanie/zamawianie proponowanie, jedzenia,

Rozmowa o najbliższej przyszłości.

Czytanie i słuchanie: układanie zdań we właściwej kolejności, dopasowywanie zdań.

Słuchanie: uzupełnianie dialogu

Mówienie: odgrywanie scenek, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dotyczących najbliższej przyszłości,

Pisanie: e-mail o planach na weekend

Wymowa: rozróżnianie słów brzmiących podobnie.

Czas Present continuous dla wyrażania planów o niedalekiej przyszłości.

VI Podróże

 

Poznawanie nazw państw europejskich.

Słownictwo związane z podróżowaniem.

Poznawanie waluty europejskich krajów oraz obliczanie kosztów podróży.

Formy transportu.

Użycie czasu present simple w zdaniach twierdzących i pytających.

Krótkie odpowiedzi – question tags.

 

 

Gimnazjum

 

 

Przedmiot Klasa Temat Treści
matematyka

 

 

II Domowy księgowy. Szacowanie kwoty potrzebnej na zakupy (gdy znane są   ceny jednostkowe produktów).

Planowanie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

W świecie „korzystnych” cen. Obliczanie ceny towaru po podwyżce/obniżce.

Obliczanie ceny towaru przed podwyżką/obniżką.

Obliczanie o ile procent wzrosła/zmalała cena.

Wyjaśnienie i stosowanie pojęcia netto, brutto.

Obliczanie ceny netto/brutto oraz stawki VAT.

Robimy karierę na giełdzie. Odczytywanie i interpretacja informacji dotyczących cen akcji z tabel, diagramów i wykresów.

Obliczanie o ile procent wzrosła/zmalała cena akcji.

Rozwiazywanie zadań dotyczących zysków i strat na giełdzie.

Wizyta w urzędzie skarbowym. Obliczanie podatku dochodowego.

Oblicza zarobków netto/brutto.

Wypełnianie zeznań podatkowych (z uwzględnieniem ulg).

W świecie lokat i kredytów. Przypomnienie pojęć: oprocentowanie i punkty procentowe.

Porównywanie i wybieranie korzystnych ofert lokat/kredytów.

Obliczanie odsetek od danej kwoty.

Obliczanie kwoty oszczędności po upłynięciu czasu lokaty.

Obliczanie ile pieniędzy należy ulokować w banku, aby oszczędności wzrosły o określoną kwotę.

Obliczanie rat kredytu przy zadanych warunkach.

Geometria w domu i w ogrodzie. Rozwiązywanie zadań praktycznych z zastosowaniem   obwodów figur płaskich (np. obliczanie ile metrów siatki potrzeba do ogrodzenia terenu w określonym kształcie).

Rozwiązuje zadań praktycznych dotyczących pól figur płaskich (np. obliczanie ile trzeba zakupić sadzonek, by zagospodarować dany teren w określony sposób).

Zastosowanie wiadomości o wielokątach i okręgach wpisanych/opisanych do zadań np. dotyczących ustalenia wymiarów dywanu do pokoju, serwetki na stół, itp.

 

Co się ukrywa w planach i mapach? Odczytywanie informacji z planów i map sporządzonych w skali.

Szacować i obliczanie odległości/ wielkości rzeczywistych na podstawie danych z planu lub mapy.

Obliczanie skali na podstawie wymiarów rzeczywistych i     występujących na szkicu/planie/mapie.

Obliczanie rzeczywistych pól powierzchni obiektów na podstawie danych z planu/mapy.

Rysowanie planów obiektów w zadanej skali.

 

Trójkąty podobne w służbie człowiekowi. Obliczanie wysokości obiektów na podstawie długości ich cienia.

Obliczanie szerokości rzeki z wykorzystaniem podobieństwa trójkątów.

Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących figur podobnych – np. jak wysoko umieścić lampę, by dobrze oświetlała cały stół, w jakiej odległości rozmieścić latarnie uliczne, by zapewnić dobre oświetlenie, itp.

Bryły wokół nas, czyli rozwiązywanie dużych i małych problemów domowych Rozpoznawanie wielościanów i brył obrotowych w przedmiotach codziennego użytku i w otoczeniu.

Obliczanie koszty malowania pomieszczenia/budynku.

Planowanie kosztów remontów (związanych z budynkami w kształcie znanych brył). –

Rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem pól i objętości brył (np. ile potrzeba słoików o danej średnicy i wysokości do określonej powideł wypełniających garnek o wymiarach…, ile kafelków potrzeba do wyłożenia łazienki/basenu, itp.)

 

W natłoku informacji. Odczytywanie informacji z rozkładów jazdy, rachunków (np. telefonicznych, za energię, gaz).

Krytyczne porównywanie ofert: firm usługowych, operatorów telefonii, energii, itp.

Wybrać najbardziej korzystnych ofert przy zadanych warunkach.

wiedza o społeczeństwie II Po co ludziom pieniądze?

 

 

Historia pieniądza

Karty płatnicze

Konto bankowe

Funkcje pieniądza

ABC gospodarki

 

 

 

 

 

Gospodarka i jej działy

Gospodarka centralnie planowana

Gospodarka wolnorynkowa

Popyt i podaż

Równowaga rynkowa

Konkurencja i monopol

Ekonomia w moim domu

 

Gospodarstwo domowe

Źródła dochodów gospodarstw domowych

Budżet domowy

Wydatki stałe i zmienne

Konsument

Prawa konsumenta

Obowiązki sprzedawcy

Umowa kupna-sprzedaży

Gwarancja towaru

Reklamacja

Dochodzenie praw konsumenta

 

Podatki i budżet państwa Idea podatków

Rodzaje podatków w Polsce

Budżet państwa

 

System bankowy

 

 

System pieniężny

Rodzaje banków i ich specyfika

Usługi bankowe

Reklama usług bankowych

Giełda papierów wartościowych Giełda i jej rodzaje

Rodzaje papierów wartościowych

Specyfika gry na giełdzie

 

Ożywienie gospodarcze i kryzys Warunki rozwoju gospodarczego państwa

Przyczyny kryzysu gospodarczego

Wpływ władz państwowych na rozwój gospodarczy

Produkt krajowy brutto i inne wskaźniki gospodarki: produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto na osobę

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off