Euro week

Od 23 do 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły : Marcin Misiak, Jakub Oleszczyk, Witold Krzemiński, Sergiusz Seyda brali udział w obozie  organizowanym przez Ruropejskie Forum Młodzieży w Kłodzku. Obóz miał miejsce w Długopolu Zdrój i był prowadzony przez wolontariuszy z wielu krajów min. Turcji, Danii, Peru.

O projekcie :

„LIDER 
(z angielskiego leader) to przywódca, przewodnik, osoba stojąca na czele jakiej grupy społecznej lub politycznej.

Ale co sprawia, że włanie ta a nie inna osoba jest liderem?

Na pewno pomagają niektóre cechy charakteru, takie jak:
aktywnoć, kreatywnoć, elastycznoć, umiejętnoć szybkiego podejmowania decyzji i logicznego mylenia (analizowanie faktów i wyciąganie wniosków co do przyszłoci)
a przede wszystkim:
zdolnoć skupiania wokół siebie ludzi i kierowania nimi zgodnie z celami organizacji.

Tylko, czy te cechy muszą być wrodzone?

Odpowiedź brzmi: NIE.

Wszystkiego można się nauczyć.
Wrodzone zdolnoci na pewno pomagają, ale nie są gwarancją sukcesu.
Potrzebne jest jeszcze odpowiednie przygotowanie praktyka i trening.

I dlatego włanie przygotowalimy specjalny obóz szkoleniowy

EUROWEEK SZKOŁA LIDERÓW

Jest to szansa dla młodych osób, takich jak Ty, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętnoci, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy. Tydzień wród młodych liderów z całej Polski – to chyba inwestycja, która się opłaca! A w dodatku ok. 50% zajęć jest prowadzonych w języku angielskim.
OBÓZ SKŁADA SIĘ Z SZEŚCIU BLOKÓW TEMATYCZNYCH:

KIEROWANIE

Sprawne kierowanie innymi członkami grupy to nieodłączny atrybut lidera.
Czy takie osoby jak Juliusz Cezar, Franklin Delano Roosevelt czy Napoleon osiągnęłyby tak wiele, gdyby nie potrafiły kierować innymi?
W czasie obozu przedstawimy, na czym polega kierowanie, jak można się tego nauczyć… Jeste w wieku, który daje nieograniczone możliwoci, gdyż możesz z łatwocią kształtować swoją osobowoć. Dzięki obozowi EuroWeek, będziesz mógł wiadomie okrelać swoje postępowanie, aby prowadziło Cię prosto i konsekwentnie do celu.

EUROPA

EuroWeek to także odpowiedź na pytania, jakie możliwoci daje zjednoczona Europa i jak te szanse wykorzystać.

PRACA W GRUPIE

Obecnie coraz ważniejsza staje się umiejętnoć pracy w grupie.
My pomożemy Ci ustalić, jaka jest Twoja rola w grupie,
pokażemy również, jak kierować grupą, by działała efektywnie, a co najważniejsze, będziesz miał okazję pracować w grupie i to przez cały okres szkolenia

PRACA

Co zrobić, żeby zdobyć dobrą pracę?
Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie:
Przedstawimy aktualną sytuację na rynku pracy,
pokażemy, jakie zawody obecnie dadzą Ci najlepsze perspektywy,
Poznasz ranking najlepszych uczelni.
Pokażemy tez, jak napisać profesjonalne CV i list motywacyjny, także w języku obcym, Powiemy, jak przygotować się przed rozmową kwalifikacyjną i jak przejć przez nią z sukcesem.

ZABAWA

To jedna z najważniejszych częci obozu – zapomnij o nudnym siedzeniu w ławce.
My będziemy Cię uczyć poprzez zabawę, bo wiemy, że w dobrej atmosferze stać Ciebie na jeszcze więcej.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów.
Euroweek jest przygotowany zgodnie z zaleceniami systemów edukacji krajów Unii Europejskiej.
Jedziesz tam, aby się bawić i „przy okazji” uczyć.

DOBOROWA EKIPA

Wród uczestników znajdują się finalici i laureaci olimpiad przedmiotowych, liderzy organizacji młodzieżowych.
Program realizowany jest przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Nasi trenerzy zostali przygotowani do pracy z młodzieżą, uczestnicząc w licznych szkoleniach, przeprowadzonych m.in. przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Fundację Bertelsmana, Szkołę Liderów Społeczno – Politycznych, Polską Szkołę Facyliatorów Społecznych, Fundación de Est „

Print Friendly, PDF & Email

Comments off