E- szkoła moja Wielkopolska

Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim zostało zakwalifikowane do projektu „ eSzkoła- Moja Wielkopolska”.Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowany będzie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Okres realizacji projektu to od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Projekt swoimi działaniami obejmie 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania

merytoryczne:

1. Dla dyrektorów 105 szkół z projektu zorganizowane zostaną seminaria i konsultacje, poświęcone wdrożeniu w szkołach programu rozwojowego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu.

2. Dla 945 nauczycieli pełniących w projekcie funkcję opiekunów grup uczniowskich, w tym dla 105 nauczycieli pełniących dodatkowo funkcję liderów w szkołach, przeprowadzone zostaną warsztaty i seminaria poświęcone projektowej metodzie w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykorzystywaniu w nauczaniu platformy edukacyjnej.

3. Dla 257 osób reprezentujących kadrę oświatową JST z gmin i powiatów wielkopolski zorganizowane zostanie seminarium na temat nowoczesnych technologii w nauczaniu i zasad budowania infrastruktury teleinformatycznej w szkołach.

4. W każdej szkole, przy wsparciu przygotowanych w ramach projektu nauczycieli, 9 zespołów uczniowskich (w sumie 945 zespołów uczniowskich, 10-12 uczniów w każdym zespole) – zrealizuje metodą projektową 60 godzin zajęć pozalekcyjnych. W rezultacie powstanie 945 projektów uczniowskich o tematyce z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

5. W latach 2012, 2013, 2014 w okresie czerwiec – wrzesień uczniowie będą uczestniczyli w prowadzonej online na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi uczniowie wezmą udział w dorocznym finale gry – konkursie.

6. Każda szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje, które będą stanowić dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.

7. Utworzony i uruchomiony zostanie poświęcony projektowi portal Moja Wielkopolska.

8. Rada naukowa projektu, złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sprawować będzie opiekę naukową nad realizacją projektu w szkołach. Zorganizowane zostaną wizyty członków Rady w szkołach, konsultacje dla nauczycieli oraz doradztwo naukowe.

9. Przygotowane i przeprowadzone zostaną wykłady on- line, w których uczestniczyć będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunami.

10. Zorganizowane zostaną dla uczniów (laureatów konkursu) dni akademickie.

11. Sfinansujemy wykonywaną w ramach projektu pracę Liderów szkolnych oraz opiekunów zespołów uczniowskich.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off