Regulamin spędzania przerw przez uczniów

Załącznik nr 6

Do Statutu Zespołu Szkół

w Miasteczku Krajeńskim

 

 

Regulamin spędzania przerw przez uczniów

 

•I.                  Postanowienia ogólne:

1. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie, chyba że pod opieką nauczyciela.

2. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom nauczycielowi dyżurującemu.

3. Zabronione są zabawy, które mogą grozić wypadkom ucznia.

4. Teczki uczniów powinny być równo ustawione przy ścianie.

5. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. Opakowania po żywności należy wrzucać do kosza.

6. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną.

7. W toaletach uczniowie mogą przebywać jedynie w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz umycia rąk.

 

 

II. Postanowienia szczegółowe:

1. Na przerwach: trzeciej, czwartej, piątej i szóstej,  jeżeli nie pada lub temperatura jest wyższa niż -5ºC wszyscy uczniowie wychodzą na boisko wewnętrzne szkoły.

Uczniowie po lekcji wychowania fizycznego mogą pozostać w budynku szkolnym, np. na dolnym holu.

2. W czasie niepogody lub większego mrozu uczniowie pozostają w budynku szkoły, ale uczniowie uczący się w piwnicy przechodzą na parter.

3. Obowiązuje zakaz przebywania za budynkiem hali i  przed budynkiem szkoły.

4.  Uczniowie gimnazjum korzystają z toalety na parterze i piętrze, a nie w piwnicy.

5. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających i odtwarzających podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off