Plan pracy z zakresu promocji zdrowia

 Plan pracy z zakresu promocji zdrowia na rok szkolny 2012/2012 dla

 Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

1.

Zapoznanie uczniów gimnazjum z tematyką związaną z zdrowym odżywianiem oraz znaczeniem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kontynuacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Wykłady, pogadanki, dyskusje, przedstawienie zawartości broszur z programu,    projekcje multimedialne w ramach lekcji wychowawczych, prowadzone przez koordynatora promocji zdrowia, pielęgniarkę.

Cały rok szkolny

2.

Przygotowanie gazetki szkolnej przez uczniów na temat zasad zdrowego odżywiania. Chętni uczniowie na podstawie otrzymanych materiałów i pomysłów własnych przygotowują gazetkę ścienną  aktualizowaną w miarę potrzeb.

Cały rok szkolny

3.

Realizacja programu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. Zapoznanie uczniów z celami i tematyką programu, rozdanie uczniom i rodzicom poradników, pogadanki, wysłanie prac plastycznych na konkurs organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile.

Cały rok szkolny

4.

Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie Przeprowadzenia warsztatów wśród uczniów gimnazjum, zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć. Cały rok szkolny

5.

Przeprowadzenie „Światowego Dnia Rzucania Palenia” oraz „Światowego Dnia Bez Tytoniu”. Wystawa plakatów i materiałów edukacyjnych, pogadanki w klasach nt. szkodliwości palenia papierosów, projekcja prezentacji multimedialnej.Przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. szkodliwości palenia papierosów. listopad 2012r.,maj 2013r.

6.

Współuczestnictwo w akcji ogólnoszkolnej „Śniadanie daje moc”. Przygotowanie zdrowego śniadania dla wszystkich uczniów szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele), prezentacja nt. zdrowego odżywiania i znaczenia tego posiłku dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. listopad 2012r.

7.

„Życie wolne od nałogów” –uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu używek na funkcjonowanie młodego organizmu, przeprowadzenie akcji „tydzień dla serca”. Przygotowanie wystawy plakatowej, informacji nt. szkodliwości używek na organizm człowieka, pogadanki na lekcjach wychowawczych. maj/czerwiec 2013r.

8.

Uświadomienie uczniów w zakresie profilaktyki AIDS/HIV. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, pogadanki, projekcja filmu edukacyjnego „Życie pod murem”, przygotowanie gazetki ściennej, przygotowanie apelu okolicznościowego nt. AIDS/HIV, ogłoszenie konkursu fotograficznego organizowanego przez PSSE w Pile.

listopad/grudzień 2012r.

9.

Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej. Organizacja „Dnia sportu”, wycieczki rowerowe.

czerwiec 2013r.

10.

Pedagogizacja rodziców w zakresie zdrowego stylu życia. Przekazanie rodzicom ulotek, broszur, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły nt. zdrowego stylu życia, przedstawienie dla rodziców w wykonaniu uczniów gimnazjum.

Cały rok szkolny

11. Przekazanie uczniom informacji na temat zaburzeń stanu zdrowia związanych z nieprawidłowym odżywianiem, jak anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość. Przeprowadzenie pogadanek, projekcje filmów edukacyjnych na ten temat przez pielęgniarkę, pedagoga.

Cały rok szkolny

 Opracowała: Agnieszka Machnik – koordynator promocji zdrowia

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off