Katalog zasad zachowania oraz wyglądu i stroju ucznia

Załącznik nr  5 do Statutu Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Katalog zasad  zachowania oraz  wyglądu i stroju ucznia

 • 1. Uczeń nie może opuszczać terenu szkolnego w czasie trwania zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych.
 • 2. Uczniowie nie mogą chodzić za halę sportową.
 • 3. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuścić lekcji lub utrudniać prowadzenia zajęć.
 • 4. Uczeń nie może:

– posiadać papierosów, alkoholu i narkotyków na terenie szkoły,

– przychodzić do szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających,

– palić papierosów, spożywać alkoholu i zażywać narkotyków na terenie szkoły.

 • 5. Uczeń ma obowiązek: zachowywać się kulturalnie, bezpiecznie, zgodnie z normami współżycia w grupie, wykonywać polecenia nauczyciela, dbać o mienie szkoły, mienie własne i innych uczniów, uczęszczać regularnie na zajęcia szkolne, szanować prywatność innych osób.
 • 6. Uczeń nie może zachowywać się agresywnie np.:

– używać wulgarnego słownictwa wobec kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

– pluć, bić, kopać, popychać, szczypać,

– namawiać do bójki innych,

– strzelać z rurek papierkami, plasteliną lub innymi materiałami,

– przezywać, wyśmiewać, grozić, ubliżać innym, szantażować, zaczepiać,

– niszczyć mienie szkolne lub cudzą własność,

– prowokować swoim zachowaniem innych do negatywnych zachowań,

– wymuszać od innych pieniędzy  lub innych rzeczy,

– dotykać wbrew czyjeś woli,

– rozpowszechniać plotki  i oszczerstwa  na temat innych (osobiście lub za pomocą np. Internetu),

– izolować innych,

– jeść, pić i żuć gumy na lekcji,

– oraz przejawiać innych negatywnych zachowań.

7. Zasady ogólne wyglądu i stroju ucznia:

 • uczeń ma obowiązek dbać o higienę osobistą,
 • uczeń nie może na terenie szkoły odzwierciedlać swoim ubiorem, fryzurą, zachowaniem przynależności do jakieś subkultury młodzieżowej,
 • poniższe nakazy nie obowiązują na dyskotekach szkolnych.

8. Wygląd ucznia:

 • włosy zadbane, umyte, nie farbowane, bez pasemek i trwałej, zakaz noszenia fryzur typu „irokez”,
 • zakaz makijażu
 • zakaz malowania paznokci i nakładania sztucznych, powinny być krótkie i czyste,
 • zakaz noszenia biżuterii, kolczyki powinny być tylko w uszach, małe, delikatne, nie zagrażające uszkodzeniu ucha.

9. Ubiór ucznia:

 • czysty, schludny, zadbany,
 • strój na uroczystości szkolne:

– białe bluzki lub koszule,

– ciemne spodnie i spódniczki,

10 .Wszyscy wychowawcy i nauczyciele egzekwują powyższe wymogi od uczniów, notorycznie zwracając uwagę w przypadku ich łamania.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off