Dla Rodzica

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM PDF

Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim

 

 

Lp. Data Tematyka
1. 13.09.2018r.

Godz. 17.00

 

 

 

Zebrania klasowe I – VIII SP i III PG.

 

2. 11.10.2017r.

Godz. 18:00

Przekazanie rodzicom uczniów klas III gimnazjum i klas VIII informacji nt. egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty.
3. 14.11 2018r.

Godz. 17:00

Prelekcja ( temat po uzgodnieniu)
4. 06.12.2018.

 godz. 17.00 I- III SP,

18.00 IV-VIII, PG

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienie propozycji ocen przedmiotowych i zachowania na koniec I semestru.

 

5. 10.01.2019r.

 godz. 17.00 I- III SP,

18.00 IV-VIII, PG

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienie ocen przedmiotowych i zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2018/19.
7. Kwiecień/

maj 2019r.

Spotkania z rodzicami dzieci 6 letnich (Grabionna, Miasteczko Kr.)
8. 23.05.2019r.

 godz. 17.00 I- III SP,

18.00 IV-VIII, PG

 

Zebrania klasowe (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przedstawienie propozycji ocen przedmiotowych i zachowania na koniec roku szkolnego 2018/19r.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off