Biogramy powojennych nauczycieli

Szkoła w Miasteczku Krajeński

 

Marian Bury Na stanowisku kierownika szkoły w Miasteczku od lutego do maja 1945 roku. Przed wojną pracował w szkołach na Wołyniu

Jadwiga Lewandowska nauczycielka szkoły w Miasteczku Krajeńskim  od lutego do maja 1945 roku.

Aleksander Gawroński Kierownik szkoły w latach1945- 1947. Był nauczycielem kwalifikowanym; przed wojną ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnopolu. Kierownik szkoły w Miasteczku od 15 maja 1945 do września 1947 roku.

Józef Fabiszak W roku 1935 ukończył Studium Nauczycielskie w Toruniu. W czasie wojny ukrywał się oraz działał w tajnych kompletach. Stanowisko kierownika szkoły w Miasteczku Krajeńskim pełnił w latach 1950- 69. Zmarł 7 stycznia 1977 roku w Kaliszu Pomorskim.

Jan Lamparski  ukończył w 1950 roku Liceum Pedagogiczne w Nieszawie oraz 6-miesięczny kurs pedagogiczny w Toruniu.  W Miasteczku  w okresie 01.02.1951-1952.

Jadwiga Krzyżanowska uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w roku 1924. W Miasteczku od 1945  roku, na emeryturę  przeszła w roku  1962

Zygfryd Gromadzki ukończył dwie klasy Liceum Handlowego w Pile Pracował w Miasteczku od 1950- 15.10.1954\

Jolanta Domek ukończyła Liceum Pedagogiczne. W Miasteczku:  luty- czerwiec 1954 r.

Stanisław Mrowiński ukończył X klas Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy. W Miasteczku  pracował w roku szkolnym  1954/55

Franciszka Nowak ukończyła Liceum Pedagogiczne. W Miasteczku  15.10.1955-30.06.1956

Łucja Szmythaber ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nakle. W szkole w Miasteczku w latach  1952-1962.

Maria Bąk ukończyła Liceum Pedagogiczne w Pile oraz Liceum Pedagogiczne w Grudziądzu. Pracowała  01.09.1964- 31.12.1964  01.01.65-31.8.1965

Jadwiga Ucińska ukończyła Studium Nauczycielskie. Pracowała w szkole w Miasteczku w roku szkolnym 1964/65.

Helena Dukiewicz, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Nakle. W Miasteczku  1959/60 r.

Daniela Krajewska/Pawlak urodzona 18.05.1948 , ukończyła Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie oraz Studium Nauczycielskie. Zatrudniona w szkole w Miasteczku w latach 1966-1975.

Elżbieta Nowak urodzona 19.11.1947r.  Absolwentka Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego kierunek fizyka z chemią. W Miasteczku w latach 1966/68.

Joachim Suchy urodzony 18.04.1942 ukończył Liceum Pedagogiczne oraz Studium Nauczycielskie kierunek język polski . W Miasteczku 1966-1975 r.Przed rokiem 1966 zatrudniony w Technikum w Brzostowie.

Jadwiga Staśkiewicz/Widawska  urodzona 05.10.1946, ukończyła Liceum Pedagogiczne oraz Studium Nauczycielskie, kierunek ZPT oraz plastyka. Zatrudniona w szkole w Miasteczku w latach  1966/72.

Krystyna Krauze/Gryszpińska ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nakle,  kierunek nauczanie początkowe. Zatrudniona w szkole w Miasteczku w latach 1967-1975.

Henryk Wiese zatrudniony w szkole w latach1965- 1967.

Janina Skalska/Pazderska urodzona 3 grudnia 1945,  W  roku 1966 ukończyła Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy na kierunku język polski. W latach 1966-1970 pracowała w szkole podstawowej w Dzieciarni. Od roku 1970 do 1975 praca  w szkole w Miasteczku Krajeńskim.

Grażyna Giese, urodzona 3 marca 1946 roku w Białośliwiu. Ukończyła wydział matematyczno- przyrodniczy :  matematyka w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W roku szkolnym 1965/66 była nauczycielką w szkole w Dębówku Nowym, W latach  1966-1969 pracowała w Szkole Podstawowej w Białośliwiu a w Miasteczku w latach 1969-1975

Andrzej Jankowski  ukończył Studium Nauczycielskie. Zatrudniony w latach  1969/72

Maria Młotkowska urodzona 19.04.1949  pracowała w szkole w Miasteczku Krajeńskim w latach 1968-1974

Agnieszka Krajecka/ Gawrońska ukończyła Liceum Pedagogiczne oraz Studium Nauczycielskie kierunek matematyka z fizyką. Zatrudniona w szkole w latach 1960- 1969,  kierownik szkoły od IV do V 1969 roku .

Alfons Giese urodzony 8 marca 1939 roku w Białośliwiu. Ukończył  historię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1959-1969 nauczyciel w szkole podstawowej w  Wyrzysku. Kierownik szkoły w Miasteczku Krajeńskim w  latach 1969-1975.

Jan Gawroński  urodzony 12.02.1940,  ukończył Liceum Pedagogiczne kierunek filologia polska. Zatrudniony w szkole w Miasteczku w  latach    1962 – 1969

Regina Zadolinna  zatrudniona w szkole w latach 1945-1950,

kierowniczka szkoły w Miasteczku: 01.12.1948

31.08.1949 i  01.02.1950- 28.02.1950.

Stanisław Gerhard  kierownik szkoły: 01.09.1947 – 01.11.1948 oraz 01.09.1949- 01.02.1950.

Halina Gmurska zatrudniona w latach   13.03.1956  -1966.

Jerzy Starszak  zatrudniony w szkole 1966 kwiecień 1967.

Henryk Plica  pracował w latach 1964-1966.

Krystyna Szytkowska zatrudniona w roku szkolnym  1964/65.

Jerzy Kołomyjec pracował w roku szkolnym 1962/63.

Maria Wawrzkiewicz pracowała w roku szkolnym 1963- 1964.

Karol Borucki zatrudniony w roku szkolnym 1962/63.

Irena Duszyńska pracowała w roku szkolnym 1959/60.

Helena Soroczyńska/Wypchło  pracowała w  roku szkolnym  1958/59.

Helena Dukiewicz  1956-  1960.

Irena Łatka zatrudniona w latach  1956/60  w szkole podstawowej w Miasteczku.

Franciszek Nowak pracował  od 6.10.1955 do 30.06.1956

Krystyna  Kościcka zatrudniona  01.12.1955- 29.02.1956

Apolonia Drążkiewicz  1955

Zbigniew Lasota  pracował  od  01.09.1954 do 01.12.1954

Julian Wójcik  zatrudniony w roku szkolnym 1952/1953.

Irena Górska –  maj 1945- 1952

Eugenia Stadnicka zatrudniona w szkole  1946/50?

Leon Tamas  pracował w szkole  1949- marzec 1950

Zbigniew Lasota zatrudniony w roku szkolnym 1954/55.

Ludmiła Kmieć pracowała od   01.09 do 14.9.1967.

Ignacy Urbaniak pracował w roku szkolnym  1949/50

 

Szkoła w Brzostowie

 

Halina Moszyńska Urodzona 29 sierpnia 1904 roku w Wągrowcu , w roku 1924 skończyła Żeńskie Seminarium imienia Marii Konopnickiej w Poznaniu. Przed II wojną światową  pracowała min. w Luchowie, Łojewie, Trzeciewnicy. W roku 1935 w opinii o nauczycielce napisano” kieruje się szlachetnymi pobudkami zabiegając o dobro dzieci” . Do końca życia nie wyszła za mąż , mieszkała razem z bratem i bratankiem Januszem , który przez rok pełnił funkcję nauczyciela niekwalifikowanego w Grabionnej . Znana z wielu anegdot, przeszła  na emeryturę  w roku 1965 , ale jeszcze przez kilka lat uczyła na pół etatu klasy młodsze. Znana była z głębokiego patriotyzmu , miłości do muzyki  oraz uwielbienia do wielkich pisarzy i poetów polskich.

Czesław Pufal  ukończył Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy. Pracował min. w szkole w Bninie. Kierownik szkoły Brzostowie w latach  1959- 1975     

Stanisław Krzemiński zatrudniony w szkole w latach 1958-1962.

Krystyna Szytkowska  w szkole w latach 1960-1964

Eugeniusz Czyż zatrudniony w szkole w latach 1962-63.

Henryk Januszewski, kierownik szkoły w latach 1945-1959.

Zenobia Pufal zatrudniona w szkole w roku szkolnym 1962/63.

Anna Wieczorek/Regulska zatrudniona w szkole w latach  1965- 66.

Gertruda Kurek/Budnik W roku 1963 ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nakle. Rok później ukończyła Studium Pedagogiczne w Toruniu o kierunku matematyczno- fizycznym. W Brzostowie pracowała w latach 1963-1975.

Zofia Rusin  pracowała w roku 1967

Helena Kowalska zatrudniona w szkole w latach 1967/1975 urodzona 5.04.1947 roku w Radziejowie , absolwentka filologii rosyjskiej w Bydgoszczy

Krystyna Kobierowska pracowała w szkole w latach 1966/69

Maria Kurzawska zatrudniona w szkole w latach 1967/1968

Aniela Tadych  w roku 1969 ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nakle. W szkole w Brzostowie zatrudniona w latach  1969-1975

Celina Hurmańska zatrudniona w szkole w latach 1969-1973

Joanna Gapińska pracowała w szkole w latach  1973-1975

Eugenia Kaczmarek/Szymczak zatrudniona w szkole w latach 1963-1968

 

Szkoła w Grabionnie

Edmund Kędziora kierownik szkoły w latach 1937- 1955

Eugeniusz Brodecki zatrudniony w szkole w latach 1951- 1954

Halina Antkowiak  pracowała w roku szkolnym 1954/55

Maria Krzemińska Urodzona 16 kwietnia 1930 roku w Jeziorzanach, powiat Tłumacz, województwo Stanisławów. W roku 1946 ukończyła Szkołę Powszechną w Białośliwiu, w roku 1950 trzymiesięczny kurs przygotowujący do pracy nauczyciela. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Świerczynie w latach 1951- 1958. W roku 1956 otrzymała świadectwo ukończenia  Liceum Pedagogicznego w Świdwinie. Od roku 1958 do 1975 nauczycielka Szkoły Podstawowej w Grabionnej. W roku 1964 ukończyła Studium Nauczycielskie w Poznaniu, kierunek filologia polska.

Barbara Michałek zatrudniona w szkole w latach  1955-1962

Janusz Moszyński pracował jako siła niewykwalifikowana w roku szkolnym  1959/60

Stanisław Krzemiński Urodzony 02 marca 1925 roku w Jezierzanach powiat Tłumacz, województwo Stanisławów. W roku 1938 ukończył szkołę powszechną w Chocimierzu.  W roku 1943 powołany do  II Armii Wojska Polskiego, przeszedł szlak bojowy od forsowania Nysy Łużyckiej po zdobycie Pragi. Został  zdemobilizowany w lutym 1946 roku. Po ukończeniu trzymiesięcznego kursu przygotowującego, zatrudniony w Szkole  Podstawowej w Świerczynie w latach 1951- 1958. W roku 1956 ukończył Liceum Pedagogiczne w Świdwinie. W latach 1958-1962 zatrudniony w Szkole Podstawowej w Brzostowie, a w latach 1962-1975 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grabionnej. Członek społecznego komitetu budowy szkoły w Grabionnej. W roku 1971 uzyskał kwalifikacje do nauczania wychowania obywatelskiego, a dwa lata później ukończył Studium Nauczania Początkowego Matematyki.

Kazimierz Anderson zatrudniony w szkole w latach  01.09.1966-01.10.1966

Witold Tadych zatrudniony w szkole w latach 01.10.1966- 1967

Teresa Maliborska/Rybarczyk zatrudniona w szkole w latach1968- 1974

Władysław Tatera zatrudniony w szkole w latach 1967- 1970

Maria Szajner  urodzona 1.01.1938 w Kaźmierzynie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nieszawie oraz Studia Wyższe w zakresie Nauczania Początkowego. Pracowała min. w Papowie Biskupim oraz Cedrach Wielkich . W latach 1970- 1975 pracowała w szkole podstawowej w Grabionnej.

Regina Herba z domu Hańba , po ukończeniu szkoły podstawowej w Wosku, uzyskała dyplom Liceum pedagogicznego dla wychowawczyń przedszkolnych w Pile. Pierwszą pracę podjęła w szkole podstawowej w Dębionku. Przez kolejne trzy lata pełniła funkcję kierowniczki przedszkola w Grabównie. W latach 1972-1974 pracowała na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej w Grabionnie. Od roku 1974 zatrudniona w szkole podstawowej w Miasteczku

Jan Błaszczyński Urodzony 27 lutego 1923 roku w Krukówku. Do rozpoczęcia II wojny światowej uczęszczał do gimnazjum w Nakle nad Notecią. W roku 1951 ukończył Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy, a następnie Studium Nauczycielskie w Toruniu na kierunku geografia z historią. W roku szkolnym 1946/47 nauczyciel w Wyrży , później w Rudzie i Kosztowie. W latach 1955- 1975 kierownik szkoły w Grabionnej.

 

 

Szkoła  w Grabównie

 

 

Edmund Ratajczak kierownik szkoły w latach 1946-1971

Józefa Ratajczak zatrudniona w szkole w latach 1947-1971

Adela Sztocka zatrudniona w szkole w latach 1952-1954

Kunegunda Chachulska/Tuzinkiewicz  zatrudniona w szkole w latach 1954-1955

Helena Karpowicz zatrudniona w szkole w latach 1958/59

Wincenty Karpowicz zatrudniony w szkole w latach  1958/59

Barbara Sierszyńska – katechetka w roku 1957

Bogusława Barabasz ukończyła Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy, w latach 1952-59 pracowała w szkole w Wysokiej ,w szkole w Grabównie w  latach 1959-1975, kierownik szkoły w latach 1974-75.

Alfons Barabasz ukończył Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy, w latach 1952-59 pracował w szkole w Wysokiej  ,w szkole w Grabównie w  latach 1959-1975,  kierownik szkoły w roku szkolnym  1973/74

Maria Seryczeńska zatrudniona w szkole w latach 1963-1971

Aniela Rybak zatrudniona w roku 1966

Donata Jankowiak zatrudniona w szkole w roku szkolnym  1968/69

Stanisław Giza zatrudniony w szkole w latach   1971/1973, kierownik szkoły w latach 1971/73

Marianna Giza zatrudniona w szkole w latach 1971/73

Gertruda Simon/Marczykowska zatrudniona w szkole w latach 1974/75

Zdzisław Kastner  zatrudniony w szkole w roku szkolnym  1974/75

Alicja Wieczorek zatrudniona w szkole w latach 1974/75

Alojzy Neunert, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wolsku w latach 1945-52, następnie w latach 1952-58  nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grabównie. Od roku 1958 pełnił funkcję nauczyciela w Świerczynie. Na emeryturę przeszedł w roku 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off