Azbest out

AZBESTOUT- to tytuł ogólnopolskiego konkursu ekologicznego, w którym uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim- oddziału w Grabionnej zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich, na terenie Wielkopolski.Ogólnopolski konkurs „Usuwamy azbest!” jest elementem działań związanych z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”, koordynowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Współorganizatorami konkursu są Kuratoria Oświaty, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym założeniem konkursu jest udostępnienie usystematyzowanej wiedzy na temat azbestu i zachęcenie dzieci i młodzieży do popularyzacji informacji związanych z szeroko pojętą tematyką azbestową wśród lokalnych społeczności.

Kryteriami oceny w każdej z kategorii wiekowych na poziomie wojewódzkim i centralnym będą:

  • Forma działania;

  • Liczba uczniów zaangażowanych w realizację działań;

  • Termin i czas trwania zrealizowanych działań;

  • Sposób dotarcia i szacunkowa liczba odbiorców działań mierzona procentowym wskaźnikiem dotarcia (szacunkowa liczba odbiorców vs. liczba mieszkańców gminy);

  • Zasięg działań – liczba miejsc / obszar objęty działaniami;

  • Zawartość merytoryczna zrealizowanych działań:

Uczniowie pod kierunkiem pań: Katarzyny Frońskiej, Barbary Huszek i Iwony Suchy wykonali tablice informacyjne, plakaty, ulotki, rysunki, przeprowadzili wywiady, zorganizowali happening, mówiące o zagrożeniach płynących z azbestu. Wszystkie materiały zebrane zostały w kronice i wysłane na konkurs. Wspólna praca i zaangażowanie przyniosły ogromny sukces, bowiem szkoła za zajęcie I miejsce w województwie i otrzymała od Ministerstwa Gospodarki DVD, od Kuratorium Oświaty pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, a od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nagrodę pieniężną. Wszyscy jesteśmy niezmiernie zadowoleni z sukcesu i z niecierpliwością czekamy na majowe rozstrzygnięcie etapu ogólnopolskiego, do którego zostaliśmy zakwalifikowani, zajmując I miejsce w województwie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off