Akademia uczniowska

Akademia Uczniowska to kolejny projekt, który realizowany jest w Publicznym Gimnazjum. Rozpoczął się 2009 i trwać będzie do 2014 roku. Wezmą w nim udział trzy kolejne roczniki uczniów podczas ich trzyletniego pobytu w gimnazjum. U nas w projekcie obecnie pracują klasy pierwsze i drugie.

Program obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych.

Celem kursu Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej jest merytoryczna i organizacyjna pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad pracami projektowymi uczniów w Szkolnych Kołach Naukowych. W ramach SKN uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych służących rozwiązaniu interesującego ich problemu. Uczą się respektowania prawa autorskiego. Prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć.

Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są wszyscy uczniowie nie zależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracują w 12- 15 osobowych grupach. Każdy gimnazjalista weźmie udział w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne. Uczniowie w ramach projektu wyjeżdżają również na wycieczki edukacyjne.

W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:

  • Formułują pytania badawcze
  • Formułują hipotezy
  • Planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy
  • Pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu
  • Prowadzą Wzajemne nauczanie
  • Tworzą gry edukacyjne

Uczniowie wcielają się w role nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych. 

W projekcie pracują panie: Marzanna Boć- Ochyra, Zdzisława Misiak i Alicja Gawska.

Koordynator Iwona Suchy

Uczniowie klasy II a zakończyli realizację projektu Akademii Uczniowskiej pod intrygującym tytułem ,,Alkohol, czyli co ?”. Zadaniem uczniów było niestereotypowe podejście do tematyki alkoholi, jako grupy związków organicznych. W czasie SKN-ów uczniowie samodzielnie budowali cząsteczki alkoholi jedno – i wielowodorotlenowych, poznawali ich wzory i nazwy, a także wykonali szereg widowiskowych doświadczeń z wykorzystaniem dostępnych na rynku alkoholi, badając przy tym ich właściwości. Zgłębiając wiedzę na tematy alkoholi uczestnicy SKN-ów, wykazali również pozytywne i negatywne aspekty znaczenia i zastosowania alkoholi w życiu człowieka poruszając przy tym kwestie profilaktyczne, prozdrowotne oraz prospołeczne. Ciężką pracę niniejszych uczniów uwieńczono niniejszą prezentacją, do której obejrzenia serdecznie zapraszam. Ponadto

przedstawiciele grupy projektowej w składzie: M. Retecka, A.Dziuba, R.Drzymała, D.Pikulik, M.Łukasik, M.Dimitruk będą reprezentowali naszą szkołę, prezentując swój projekt 7 kwietnia br. na Festiwalu Uczniowskiej Nauki w Poznani, zatem trzymajmy kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia. 😉

Print Friendly, PDF & Email

Comments off